Široka lepeza usliga i proizvoda koje mi radimo:

Izrada svih vrsta zupčanika

-Cilindričnih sa pravim zubima,

-Cilindričnih sa kosim zubima,

-Spiralnih zupčanika sa ili bez hipoidnog pomeranja.

 

Izrada svih vrsta pužnih kola i pužnih parova.

 

Izrada svih vrsta lančanika.

 

Izrada ožljebljenih vratila i osovina.

Sve vrste čaura.

Termička obrada:

-  Poboljšanje,

-Cementacija,

-Kaljenje.