Naša firma „Milenković“ d.o.o. bavi se mašinskom obradom metala, a posebno je specijalizovna za izradu prenosnih mehanizama.

Izrada svih vrsta zupčanika (cilindričnih sa pravim zubima, cilindričnih sa kosim zubima, spiralnih zupčanika sa ili bez hipoidnog pomeranja. Izrada svih vrsta pužnih kola i pužnih parova. Izrada svih vrsta lančanika. Izrada ožljebljenih vratila i osovina. Sve vrste čaura. Termička obrada: Poboljšanje, Cementacija,Kaljenje.