Široka lepeza usluga i proizvoda koje mi radimo:

Izrada svih vrsta zupčanika

– Cilindričnih sa pravim zubima,

– Cilindričnih sa kosim zubima,

– Spiralnih zupčanika sa ili bez hipoidnog pomeranja.

Izrada svih vrsta pužnih kola i pužnih parova.

Izrada svih vrsta lančanika.

Izrada ožljebljenih vratila i osovina.

Sve vrste čaura.

Usluge obrade na CNC strugovima i CNC obradnom centru.

Termička obrada:

– Poboljšanje,

– Cementacija,

– Kaljenje.